Postępowania unieważnione
Tytuł ogłoszenia: ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA i REMONT BUDYNKU NR 5
Data ogłoszenia: 2019-09-12 13:15 Termin składania ofert do: 2019-10-03 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-10-03 11:15 Znak sprawy: V. 271. 4. 2019
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – przebudowa i remont budynku nr 5 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18; działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5 – 13 do SIWZ. Więcej informacji w SIWZ.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ;   Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,   Załącznik nr 6,   Załącznik nr 7,   Załącznik nr 8Załącznik nr 9,   Załącznik nr 10,   Załącznik nr 11,   Załącznik nr 12,   Załącznik nr 13.


ZMIANA SIWZ

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniłi treść SIWZ - dotyczy pkt. 5.1. ppkt 3 lit. a) oraz 6.3.3. ppkt 1)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Siwz_4-2019_ZG 13-09-2019 (zmiana w 5.1. ppkt. 3 lit. a oraz w 6.3.3. ppkt 1).pdf


WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ     Załącznik - kosztorysy zerowe w formacie .ath

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA nr 1 DO SIWZ     Załącznik - przedmiary w formacie ath.

 

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienił treść SIWZ w ten sposób, że wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 3-10-2019 godz. 11:00; termin otwarcia ofert to 3-10-2019 godz. 11:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


WYJAŚNIENIA nr 2 do SIWZ   Załącznik D2.pdf


WYJAŚNIENIA nr 3 do SIWZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5.548.000,00 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 3 października 2019 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 12
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ