Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA i REMONT BUDYNKU NR 6
Data ogłoszenia: 2020-12-30 08:23 Termin składania ofert do: 2021-01-28 11:00
Termin otwarcia ofert: 2021-01-28 11:15 Znak sprawy: V. 271.17.2020
Osoba do kontaktu: Malwina Brzozowska (tel. 52_3308388), Adam Renk (tel. 52-3308300)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem Zamówienia są Roboty Budowlane - przebudowa i remont budynku nr 6 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu ul. Sądowa 18. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5 - 16 do SIWZ. Wiecej informacji w SIWZ. 

Ogłoszenie o Zamówieniu 

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8

Załącznik nr 9, Załącznik nr 10, Załącznik nr 11, Załącznik nr 12, Załącznik nr 13, Załącznik nr 14, Załącznik nr 15, Załącznik nr 16 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ 

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ Wyjasnienia nr 7 do SWIZ Wyjaśnienia nr 8 do SIWZ Wyjaśnienia nr 9 do SIWZ Wyjaśnienia nr 10 do SIWZ Wyjaśnienia nr 11 do SIWZ Wyjaśnienia nr 12 do SWIZ Zrzuty sytuacyjne do wyjaśnień SIWZ

ZMIANA SIWZ 

Zamawiający na podstawie art 38 ust.4 ustawy PZP zmienił treść SIWZ w ten sposób, że wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 17.02.2021 r. godz. 11:00, termin otwarcia ofert 17.02.2021 godz 11:15 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o odrzuceniu oferty (art.89 ust.1 pkt.4)

Informacja o odrzuceniu ofert (art.89 ust.1 7a) 

Informacja o uchelniu decyzji 

Informacja o odrzuceniu oferty (art.89 ust.1 7a) 

Informacja o uchyleniu decyzji 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5.535.000,00 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 28 stycznia 2021 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 94
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ