Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO ORAZ KOORDYNACJA PROWADZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA i REMONT BUDYNKU NR 5
Data ogłoszenia: 2020-02-10 13:22 Termin składania ofert do: 2020-02-20 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-02-20 11:15 Znak sprawy: V. 271. 1. 2020
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388); Joanna Ekert (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA i REMONT BUDYNKU NR 5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. Więcej informacji w SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załacznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5.


ZMIANA SIWZ 

1. Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniłi treść SIWZ:

1) usunięto pkt. 5.3 SIWZ, ze względu na to iż nie dotyczył on przedmiotu zamówienia.

SIWZ - po zmianach 

2) zmieniono wzór umowy - Załącznik nr 4 (dotyczy § 6. pkt. 5 - usunięto)

Załącznik nr 4

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (BZP)


WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

 

ZMIANA SIWZ

1. Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniłi treść SIWZ: 

1) SIWZ

2) Załącznik nr 4 - wzór umowy

2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienił treść SIWZ w ten sposób, że wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 20-02-2020 godz. 11:00; termin otwarcia ofert to 20-02-2020 godz. 11:15.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (BZP)


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 214 000 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 20 lutego 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 88
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ