Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA i REMONT BUDYNKU NR 5
Data ogłoszenia: 2019-11-08 10:42 Termin składania ofert do: 2019-11-25 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-11-25 11:15 Znak sprawy: V. 271. 10. 2019
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388); Joanna Ekert (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – przebudowa i remont budynku nr 5 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18; działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5 – 13 do SIWZ. Więcej informacji w SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ, Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3Załącznik nr 4Załącznik nr 5Załącznik nr 6Załącznik nr 7Załącznik nr 8Załącznik nr 9Załącznik nr 10Załącznik nr 11Załącznik nr 12Załącznik nr 13.


WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5.548.000,00 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 25 listopada 2019 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 86
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ