Postępowania w toku
Tytuł ogłoszenia: ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA i REMONT BUDYNKU NR 6
Data ogłoszenia: 2020-12-30 08:23 Termin składania ofert do: 2021-01-28 11:00
Termin otwarcia ofert: 2021-01-28 11:15 Znak sprawy: V. 271.17.2020
Osoba do kontaktu: Malwina Brzozowska (tel. 52_3308388), Adam Renk (tel. 52-3308300)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem Zamówienia są Roboty Budowlane - przebudowa i remont budynku nr 6 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu ul. Sądowa 18. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5 - 16 do SIWZ. Wiecej informacji w SIWZ. 

Ogłoszenie o Zamówieniu 

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8

Załącznik nr 9, Załącznik nr 10, Załącznik nr 11, Załącznik nr 12, Załącznik nr 13, Załącznik nr 14, Załącznik nr 15, Załącznik nr 16 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5.535.000,00 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 28 stycznia 2021 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 2
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ