Postępowania unieważnione
Tytuł ogłoszenia: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU INSTALACJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKU NR 43
Data ogłoszenia: 2019-10-29 13:44 Termin składania ofert do: 2019-11-13 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-11-13 11:15 Znak sprawy: V. 271. 9. 2019
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388); Joanna Ekert (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegająca na wykonaniu instalacji i montażu urządzeń przeciwpożarowych w budynku nr 43 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 4 - 6 do SIWZ. Więcej informacji w SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP) 

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 7.


WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5.548.000,00 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 13 listopada 2019 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 12
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ