Postępowania unieważnione
Tytuł ogłoszenia: ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA i REMONT BUDYNKU NR 5
Data ogłoszenia: 2019-10-17 12:13 Termin składania ofert do: 2019-11-04 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-11-04 11:15 Znak sprawy: V.271.6.2019
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388); Joanna Ekert (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – przebudowa i remont budynku nr 5 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18; działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5 – 13 do SIWZ. Więcej informacji w SIWZ.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ;   Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,   Załącznik nr 6,   Załącznik nr 7,   Załącznik nr 8Załącznik nr 9,   Załącznik nr 10,   Załącznik nr 11,   Załącznik nr 12,   Załącznik nr 13.


WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ


WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ  

Załącznik nr 14, Załącznik nr 15, Załącznik nr 16, Załącznik nr 17


WYJAŚNIENIA NR 3 DO SIWZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5.548.000,00 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 4 listopada 2019 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 12
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ