Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH (2021)
Data ogłoszenia: 2020-11-24 11:08 Termin składania ofert do: 2020-12-08 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-12-08 11:15 Znak sprawy: V. 271.16.2020
Osoba do kontaktu: Malwina Brzozowska (tel. 52_3308388), Adam Renk (tel. 52-3308300)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów opatrunkowych oraz produktów do pielęgnacji skóry narażonej na działanie moczu, Wiecej informacji w SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP) 

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 , Załącznik nr 4, Załącznik nr 5 

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ , Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ, Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ, Wyjaśnienia nr 4 do Siwz 

Informacja z otwarcia ofert 

Wybór Najkorzystniejszej Oferty 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 214 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4 Opatrunki. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 8 grudnia 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : Pakiet nr 1 – Pieluchomajtki, lignina, podpaski, zestawy opatrunkowe i produkty do pielęgnacji skóry narażonej na działanie moczu (11 pozycji) 1000zł (jeden tysiąc) ; Pakiet nr 2 – Kompresy (9 pozycji) 300 zł (trzysta) ; Pakiet nr 3 – Opaski i opatrunki (19 pozycji) 400,00 zł (czterysta) . Pakiet nr 4 – Wata, wkłady anatomiczne, majtki chłonne (5 pozycji) 700,00 zł (siedemset) ; Pakiet nr 5 – Podkłady (3 pozycje) 600,00 zł (sześćset) ; Pakiet nr 6 – Plastry (6 pozycji) 100,00 zł (sto) .
Ilość dokumentów w dziale: 94
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ