Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU INSTALACJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKU NR 43.
Data ogłoszenia: 2020-07-31 11:12 Termin składania ofert do: 2020-08-17 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-08-17 11:15 Znak sprawy: V. 271. 10. 2020
Osoba do kontaktu: Malwina Brzozowska (tel. 52_3308396), Adam Renk (tel. 52-3308300)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji i montażu urządzeń przeciwpożarowych w budynku nr 43, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu

Szczegółowy opis przedmiotu zamównienia znajduję się w załącznikach nr 4-6 do SIWZ. Więcej informacji w SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ , Załącznik nr1, Załącznik nr2, Załącznik nr3, Załącznik nr4, Załącznik nr5.1, Załącznik nr5.2, Załącznik nr6.1, Załącznik nr6.2, Załącznik nr7 

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5.350.000,00 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 17 sierpnia 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 94
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ