Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPECJALISTYCZNEGO PRANIA ODZIEŻY I BIELIZNY SZPITALNEJ
Data ogłoszenia: 2020-07-24 09:40 Termin składania ofert do: 2020-08-07 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-08-07 11:15 Znak sprawy: V. 271. 9. 2020
Osoba do kontaktu: Malwina Brzozowska (tel. 52_3308396), Adam Renk (tel. 52-3308300)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego specjalistycznego prania odzieży i bielizny szpitalnej. Szczegółowy opis przemiotu zamównienia przedstawia załącznik nr2 do SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ, ZAŁĄCZNIK NR 1, ZAŁĄCZNIK NR 2, ZAŁĄCZNIK NR 3, ZAŁĄCZNIK NR 4, ZAŁĄCZNIK NR 5, ZAŁĄCZNIK NR 6

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy . Wspólny Słownik Zamówień CPV): 98310000-9 usługi prania i czyszczenia na sucho, 98311000-6 Usługi odbierania prania, 98315000-4 Usługi prasowania, 27 inne usługi. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 07 sierpnia 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4776 zł (pięć tysięcy siedemset). Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 94
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ