Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPECJALISTYCZNEGO PRANIA ODZIEŻY I BIELIZNY SZPITALNEJ
Data ogłoszenia: 2020-04-30 12:27 Termin składania ofert do: 2020-05-11 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-05-11 11:15 Znak sprawy: V.271.5.2020
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388), Joanna Ekert (tel. 52-3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego specjalistycznego prania odzieży i bielizny szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6


WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy . Wspólny Słownik Zamówień CPV): 98310000-9 usługi prania i czyszczenia na sucho, 98311000-6 Usługi odbierania prania, 98315000-4 Usługi prasowania, 27 inne usługi. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 11 maja 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5700 zł (pięć tysięcy siedemset). Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 88
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ