Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: Modernizacja budynku nr 19 (oddział X – VII) polegająca na dostosowaniu obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JÓZEFA BEDNARZA
Data ogłoszenia: 2020-02-18 08:55 Termin składania ofert do: 2020-03-04 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-03-04 11:15 Znak sprawy: V.271.2.2020
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388); Joanna Ekert (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z modernizacją budynku nr 19 (Oddział X - VII) polegająca na dostosowaniu obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza  w Świeciu., Działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 4 – 6 do SIWZ. Więcej informacji w SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6.1, Załącznik nr 6.2, Załacznik nr 6.3, Załącznik nr 7

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5.350.000,00 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym Szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 04 marca 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 88
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ