Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY LEKÓW i PŁYNÓW INFUZYJNYCH (2019)
Data ogłoszenia: 2018-11-15 07:59 Termin składania ofert do: 2018-12-19 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-12-19 11:15 Znak sprawy: V. 271. 10. 2018
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika Apteki Szpitalnejzgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówieniamuszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne i są zawarte w UrzędowymWykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 1.01.2018 r. tom I-III. Leki ipłyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, ustawąo Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawąPrawo Farmaceutyczne Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 (zmiana) pakietów. Więcej informacji w SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DUUE)

SIWZ,   Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,   Załącznik nr 6 (klucz publiczny)

NR KONTA ZAMAWIAJĄCEGO DO WPŁAT WADIUM: Bank Millennium 07 1160 2202 0000 0000 6089 8927

 

WYJAŚNIENIA NR 1 SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 SIWZ

 

Zamaiwający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy zmienił treść SIWZ.

Z pakietu nr 3 została wydzielona poz. 93 - powstal Pakiet nr 21 Olanzapine (1 pozycja)..

Z pakietu nr 5 zostały wydzielone poz. 5, 6 i 18 - powstal Pakiet nr 20 – Amisulpridum i Tiapridum (3 pozycje).

Zmienione pliki siwz: SIWZ ver. 4-12-2018,   Załącznik nr 1 ver. 4-12-2018,   Załącznik nr 2 ver. 4-12-2018,   Załącznik nr 5 ver. 4-12-2018


SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (DUUE)

Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - Pakiety nr 1, 3-14, 16-21

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pakiet nr 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pakiet nr 15


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (DUUE)


 

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 33692000-7 Roztwory lecznicze; 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2018 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 1) dla pakietu nr 1 600,00 zł (sześćset) ; 2) dla pakietu nr 2 3 200,00 zł (trzy tysiące dwieście) ; 3) dla pakietu nr 3 8 100,00 zł (osiem tysięcy sto) ; 4) dla pakietu nr 4 1 000,00 zł (jeden tysiąc) ; 5) dla pakietu nr 5 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście) ; 6) dla pakietu nr 6 100,00 zł (sto) ; 7) dla pakietu nr 7 100,00 zł (sto) ; 8) dla pakietu nr 8 1 900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset) ; 9) dla pakietu nr 9 3 600,00 zł (trzy tysiące sześćset) ; 10) dla pakietu nr 10 100,00 zł (sto) ; 11) dla pakietu nr 11 4 500,00 zł (cztery tysiące pięćset) ; 12) dla pakietu nr 12 100,00 zł (sto) ; 13) dla pakietu nr 13 800,00 zł (osiemset) ; 14) dla pakietu nr 14 200,00 zł (dwieście) ; 15) dla pakietu nr 15 400,00 zł (czterysta) ; 16) dla pakietu nr 16 400,00 zł (czterysta) ; 17) dla pakietu nr 17 400,00 zł (czterysta) ; 18) dla pakietu nr 18 200,00 zł (dwieście) ; 19) dla pakietu nr 19 100,00 zł (sto) ; 20) dla pakietu nr 20 300,00 zł (trzysta) ; 21) dla pakietu nr 21 1000,00 zł (tysiąc) . NR KONTA ZAMAWIAJĄCEGO DO WPŁAT WADIUM: Bank Millennium 07 1160 2202 0000 0000 6089 8927
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ