Informacje inne
Tytuł ogłoszenia: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2019 - art. 13a ustawy Pzp
Data ogłoszenia: 2019-01-23 12:52 Termin składania ofert do: 2019-01-23 12:52
Termin otwarcia ofert: 2019-01-23 12:52 Znak sprawy: Nie dotyczy
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2019 ver. 23-01-2019

Ilość dokumentów w dziale: 1
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ