Postępowania unieważnione
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH
Data ogłoszenia: 2020-08-10 12:37 Termin składania ofert do: 2020-08-18 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-08-18 11:15 Znak sprawy: V. 271. 11. 2020
Osoba do kontaktu: Malwina Brzozowska (tel. 52_3308396), Adam Renk (tel. 52-3308300)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem Zamówienia są dostawy rękawic Diagnostycznych i Chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J Bednarza w Świeciu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ, ZĄŁĄCZNIK NR 1, ZAŁĄCZNIK NR 2, ZAŁĄCZNIK NR 3, ZAŁĄCZNIK NR 4, ZAŁĄCZNIK NR 5, ZAŁĄCZNIK NR 6, ZAŁĄCZNIK NR 7

 

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy, zmienił treść SIWZ w ten sposób, że wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 21-08-2020 r. godz. 11:00 , termin otwarcia ofert 21-08-2020 r. godz: 11:15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 18 sierpnia 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 12
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ