Postępowania unieważnione
Tytuł ogłoszenia: USŁUGA W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Data ogłoszenia: 2020-05-18 12:18 Termin składania ofert do: 2020-05-26 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-05-26 11:15 Znak sprawy: V. 271. 6. 2020
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388), Joanna Ekert (tel. 52-3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 214 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 990000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne, 90500000-2 Usługi związane z odpadami, 90511000-2 Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 Usługi transportu odpadów, 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 26 maja 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 12
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ