Postępowania unieważnione
Tytuł ogłoszenia: WPIS PRÓBNY
Data ogłoszenia: 2019-09-12 12:08 Termin składania ofert do: 2019-09-27 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-09-27 11:15 Znak sprawy: V. 271. 4. 2019
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – przebudowa i remont budynku nr 5 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18; działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5 – 13 do SIWZ.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ;   Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,   Załącznik nr 6,   Załącznik nr 7,   Załącznik nr 8,  

            Załącznik nr 9,   Załącznik nr 10,   Załącznik nr 11,   Załącznik nr 12,   Załącznik nr 13.


 
 
Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5.548.000,00 euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 318930000-7 Worki i torby, 33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała, 39800000-0 Środki czyszczące i polerujące, 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 16 lipca 2019 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 12
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ