Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oznaczenie sprawy ZP-PN-13/2014
Data ogłoszenia: 2014-11-25 12:06 Termin składania ofert do: 2014-12-04 09:45
Termin otwarcia ofert: 2014-12-04 10:00 Znak sprawy: ZP-PN-13/2014
Osoba do kontaktu: Specjalista ds zamówień publicznych mgr Zenon Gackowski (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń - CPV 66515000-3; - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku i dewastacji/wandalizmu - CPV 66515000-3 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe i dobrowolne - CPV 66516400-4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Pliki specyfikacji: Siwz 13/2014

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP_261251-2014

 

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 tys. Euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organzacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala w dniu 4 grudnia 2014 r. o godz. 10:00.
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ