Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA POŚCIELI, PIŻAM, RĘCZNIKÓW, KOCÓW, PODUSZEK, KOŁDER
Data ogłoszenia: 2014-08-27 11:06 Termin składania ofert do: 2014-09-04 09:00
Termin otwarcia ofert: 2014-09-04 09:15 Znak sprawy: ZP–PN–12/ DGT/ 2014
Osoba do kontaktu: Specjalista ds. zamówień publicznych mgr. Zenon Gackowski (tel. 52 3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa pościeli, piżam, ręczników, koców, poduszek, kołder na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Wszystkie oferowane produkty muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy).
2. Przedmiot  zamówienia  został podzielony  na 6 zadań:
Zadanie nr 1 – Prześcieradła, powłoki, powłoczki
Zadanie nr 2 – Piżamy, koszule nocne
Zadanie nr 3 – Ręczniki frotte
Zadanie nr 4 – Koce
Zadanie nr 5 – Poduszki
Zadanie nr 6 – Kołdry
3. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 39512000-4 Bielizna pościelowa; 18318000-1 Odzież nocna; 18318100-2 Koszule nocne; 39514100-9 Ręczniki; 39511100-8 Koce; 39500000-7 Wyroby włókiennicze.

Link do SIWZ

Wybór ofert w zadaniach nr 1, 4, 5

Unieważnienie postępowań na zadania nr 2, 3, 6

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 30 tys. Euro Specyfikacja dostępna w Dziale Organizacyjno-Prawnym oraz na stronie internetowej szpitala (link powyżej). Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala w terminie 2014-09-04 godzina 09:15
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ