Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU oznaczenie sprawy ZP-PN-10/ SM/ 2014
Data ogłoszenia: 2014-06-18 11:12 Termin składania ofert do: 2014-06-26 09:00
Termin otwarcia ofert: 2014-06-26 09:15 Znak sprawy: ZP-PN-10/ SM/ 2014
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski - tel: 52 3308396 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych , ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. 2. Zaoferowane Zamawiającemu produkty muszą uwzględniać wymagania techniczne i parametry określone w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy oraz posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.09.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE.

Ustala się wadium na całość zamówienia w wysokości 2300 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta). Szczegóły w SIWZ. PLN

Specyfikacja dostępna w: Dział Organizacyjno-Prawny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
Link do kompletu dokumentów 

Uwagi:
Otwarcie ofert nastąpi:: 2014-06-26 o godz: 09:15 - miejsce: Sala Konferencyjna Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Sądowa 18, 86 - 100 Świecie.
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ