Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (ŁÓŻKA, STOLIKI, MATERACE) oznaczenie sprawy ZP-PN-9/ SM/ 2014
Data ogłoszenia: 2014-06-09 00:00 Termin składania ofert do: 2014-06-17 00:00
Termin otwarcia ofert: 2014-06-17 09:15 Znak sprawy: ZP-PN-9/ SM/ 2014
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski - tel: 52 3308396 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych , ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego - łóżek szpitalnych, materacy do łóżek szpitalnych, szafek przy łóżkowych, szafek przy łóżkowych z blatem bocznym, materacy przeciwodleżynowych oraz pomp do materacy przeciwodleżynowych w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.
2. Zaoferowane Zamawiającemu produkty muszą uwzględniać wymagania techniczne i parametry określone w załączniku nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna_wymagane parametry oraz posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.09.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE.

Link do kompletu dokumentów

Uwagi:
Ustala się wadium na całość zamówienia w wysokości 4800 zł (słownie złotych: cztery tysiące osiemset). Szczegóły w SIWZ
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ