Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 24 w FORMULE ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ oznaczenie sprawy ZP-PN-11/ DGT/ 2014
Data ogłoszenia: 2014-07-25 14:07 Termin składania ofert do: 2014-08-11 09:00
Termin otwarcia ofert: 2014-08-11 09:15 Znak sprawy: ZP-PN-11/ DGT/ 2014
Osoba do kontaktu: Dariusz Rutkowski - tel: 52 3308388
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie realizacja prac budowlanych w budynku nr 24 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu na potrzeby przychodni, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej FPU), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Modernizowany budynek nie jest objęty rejestrem zabytków. Usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej B obejmującej zespół zabytkowej zabudowy miejskiej. Działka podlega ochronie konserwatorskiej. 

Specyfikacja dostępna jest w: Dział Organizacyjno-Prawny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo Chorych

Link do kompletu dokumentów

Link do ogłoszenia w poprzedniej wersji systemu przetargów

Link do wyboru oferty

Uwagi:
Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej szpitala w terminie 2014-08-11 godzina 09:15
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ