Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWA CHEMII GOSPODARCZEJ ORAZ ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH
Data ogłoszenia: 2014-04-25 13:04 Termin składania ofert do: 2014-05-08 09:00
Termin otwarcia ofert: 2014-05-08 09:15 Znak sprawy: ZP-PN-6/ DGT/ 2014
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski - tel: 52 3308396 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych , ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy (zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ) chemii gospodarczej i artykułów gospodarczych zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Wymagania przedmiotowe względem środków do utrzymania czystości zostały wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 zadań: ZADANIE NR 1 - WORKI, ZADANIE NR 2- ŚCIERKI, ZADANIE NR 3 - PREPARATY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI SANITARIATÓW, ZADANIE NR 4 - PŁYNY DO ZASTOSOWANIA W KUCHNI, ZADANIE NR 5 - PREPARATY DO MYCIA I PIELĘGNACJI PODŁÓG, ZADANIE NR 6 - PREPARATY DO SZYB, LUSTER, MEBLI I SPRZĘTÓW BIUROWYCH, ZADANIE NR 7 - ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE I ARTYKUŁY WYMIENNE, ZADANIE NR 8 - SZCZOTKI, KIJE, ARTYKUŁY PLASTIKOWE, ZADANIE NR 9 - ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ, ZADANIE NR 10 - ARTYKUŁY POZOSTAŁE, ZADANIE NR 11 - RĘCZNIKI, PAPIER TOALETOWY.

3. Ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne określenie zarówno asortymentu jak i ilości, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane w załączniku ilości są ilościami szacunkowymi i mogą być zmniejszone lub zwiększone. O zmianie jednostronnie decyduje Zamawiający, który każdorazowo będzie informował Wykonawcę drogą mejlową. Z tego tytułu nie będą przysługiwały WYKONAWCY żadne roszczenia z wyjątkiem zapłaty ceny za dostarczony towar.

Link do kompletu dokuumentów: Siwz 6_DGT_2014

Uwagi:
Ustala się wadium na całość zamówienia w wysokości 5100 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sto), a w przypadku złożenia ofert częściowych wadium powinno być wniesione w wysokości: ZADANIE NR 1 - WORKI 400 zł (słownie złotych: czterysta) ZADANIE NR 2- ŚCIERKI 100 zł (słownie złotych: sto) ZADANIE NR 3 - PREPARATY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI SANITARIATÓW 400 zł (słownie złotych: czterysta) ZADANIE NR 4 - PŁYNY DO ZASTOSOWANIA W KUCHNI 200 zł (słownie złotych: dwieście) ZADANIE NR 5 - PREPARATY DO MYCIA I PIELĘGNACJI PODŁÓG 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) ZADANIE NR 6 - PREPARATY DO SZYB, LUSTER, MEBLI I SPRZĘTÓW BIUROWYCH Wadium nie zostało określone ZADANIE NR 7 - ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE I ARTYKUŁY WYMIENNE 200 zł (słownie złotych: dwieście) ZADANIE NR 8 - SZCZOTKI, KIJE, ARTYKUŁY PLASTIKOWE 100 zł (słownie złotych: sto) ZADANIE NR 9 - ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ 800 zł (słownie złotych: osiemset) ZADANIE NR 10 - ARTYKUŁY POZOSTAŁE 300 zł (słownie złotych: trzysta) ZADANIE NR 11 - RĘCZNIKI, PAPIER TOALETOWY 1600 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset) Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ