Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH
Data ogłoszenia: 2014-05-06 13:05 Termin składania ofert do: 2014-05-15 09:00
Termin otwarcia ofert: 2014-05-15 09:15 Znak sprawy: ZP-PN-7/ SM/ 2014
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski - tel: 52 3308396 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych , ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych według asortymentu opisanego szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy wg zamówień składanych przez Zamawiającego zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Zaoferowane Zamawiającemu produkty muszą uwzględniać uwagi wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ oraz posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.09.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE.

2. Ilości określone w załączniku nr 2 do SIWZ są ilościami szacunkowymi i mogą być zmniejszone lub zwiększone. Ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne określenie zarówno asortymentu jak i ilości, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność.

Link do dokumentacji: Siwz 7_SM_2014

Uwagi:
Ustala się wadium na całość zamówienia w wysokości 1500 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset). Szczegóły w SIWZ. Otwarcie ofert natąpi w sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Sądowa 18, 86 - 100 Świecie.
Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ