Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWA CHEMII GOSPODARCZEJ - PREPARATÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI SANITARIATÓW
Data ogłoszenia: 2014-05-29 11:05 Termin składania ofert do: 2014-06-06 09:00
Termin otwarcia ofert: 2014-06-06 09:15 Znak sprawy: ZP-PN-8/BUC/2014
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski - tel: 52 3308396 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych , ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
Skrót treści i linki do dokumentów:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy (zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt 7.2.) chemii gospodarczej - preparatów do utrzymania czystości sanitariatów zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Wymagania przedmiotowe względem środków do utrzymania czystości zostały wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ. Oferta musi być kompletna, to znaczy wszystkie pozycje (wiersze i kolumny) w załącznikach nr 2 do Oferty muszą być wypełnione (również kolumny Nazwa producenta oraz Nazwa handlowa) . Nie ujęcie (nie wycenienie) wszystkich pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

2. Ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne określenie zarówno asortymentu jak i ilości, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane w załączniku ilości są ilościami szacunkowymi i mogą być zmniejszone lub zwiększone. O zmianie jednostronnie decyduje Zamawiający, który każdorazowo będzie informował Wykonawcę drogą mejlową. Z tego tytułu nie będą przysługiwały WYKONAWCY żadne roszczenia z wyjątkiem zapłaty ceny za dostarczony towar..

Link do Siwz 8_BUC_2014

Ilość dokumentów w dziale: 82
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ