Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: USŁUGA W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Data ogłoszenia: 2021-05-13 14:03 Termin składania ofert do: 2021-05-21 10:00
Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 10:30 Znak sprawy: V.271.5.2021
Osoba do kontaktu: Malwina Brzozowska (tel. 52_3308388), Adam Renk (tel. 52-3308300)
Skrót treści i linki do dokumentów:
Uwagi:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 271 ust.1 ustawy P.Z.P
Ilość dokumentów w dziale: 94
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ