Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I CHEMII GOSPODARCZEJ
Data ogłoszenia: 2021-04-15 08:41 Termin składania ofert do: 2021-04-23 10:00
Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 10:30 Znak sprawy: V.271.2.2021
Osoba do kontaktu: Malwina Brzozowska (tel. 52_3308388), Adam Renk (tel. 52-3308300)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Postępowanie przetargowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: 

https://portal.smartpzp.pl/szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Uwagi:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 271 ust.1 ustawy P.Z.P
Ilość dokumentów w dziale: 94
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ