Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (2021)
Data ogłoszenia: 2020-10-07 09:44 Termin składania ofert do: 2020-10-21 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-10-21 11:45 Znak sprawy: V. 271. 14. 2020
Osoba do kontaktu: Malwina Brzozowska (tel. 52_3308388), Lucyna Rydziel (tel. 52-3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów żywnościowych. Zamawiający podzielił postępowanie na 9 części. Wiecej informacji w SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

 

SIWZ, ZAŁĄCZNIK NR 1, ZAŁĄCZNIK NR 2, ZAŁĄCZNIK NR 3, ZAŁĄCZNIK NR 4 

ZMIANA SIWZ 

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy zmienił treść SIWZ, dotyczy załącznik nr. 2 Formularze cenowe - Pakiet nr. 1 

- pozycja 1 -38 - usunięto stawki Vat 

Załącznik nr. 2  

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

ZMIANA SIWZ

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy zmienił treść SIWZ, dotyczy załącznika nr 4 Wzór Umowy

paragraf 3 pkt. 5 - dokonano zmian - Dostarczany towar musi być pozbawiony wad, które mogłby dyskwalifikować towar do przydatności spożywczej oraz powinien być zgodny z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zasadami dobrej praktyki Kupieckiej, a także wienien być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ , WYJAŚNIENIA NR 3 DO SIWZ, WYJAŚNIENIA NR 4 DO SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 5 DO SIWZ, WYJAŚNIENIA NR 6 DO SIWZ,  WYJAŚNIENIA NR 7 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PAKIETY - 2,3,4,5,6,7,8,9 

Wybór najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr. 1  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Uwagi:
Przetarg nieograniczony. Wspólny Słownik Zamówień CPV):15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne, 15800000-6 Różne produkty spożywcze, 03142500-3 Jaja, 03212100-1 Ziemniaki, 15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, 15500000-3 Produkty mleczarskie, 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 21 października 2020 r. o godz. 11:45 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 94
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ