Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY MIĘSA, WĘDLIN, DROBIU I RYB (2021)
Data ogłoszenia: 2020-10-07 09:24 Termin składania ofert do: 2020-10-21 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-10-21 11:15 Znak sprawy: V. 271. 13. 2020
Osoba do kontaktu: Malwina Brzozowska (tel. 52_3308388), Adam Renk (tel. 52-3308300)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa, drobiu , wędlin i ryb.

Zamawiąjący podzielił postępowanie na 4 części, Więcej informacji w SIWZ. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ, ZAŁĄCZNIK NR 1, ZAŁĄCZNIK NR 2, ZAŁĄCZNIK NR 3, ZAŁĄCZNIK NR 4 

ZMIANA SIWZ 

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy zmianił treść SIWZ, dotyczy załącznika nr 2 Formularze cenowe - pakier nr 4 RYBY

- pozycja 1 - dokonano zmian - Filet bez skóry, mrożony metodą SHP, pojedynczy filet o wadze powyżej 170 g. Zawartość glazury  do 7%. Ryba nie pochodząca z Chin. 

- pozycja 2 - dokonano zmian - Miruna bez skóry. Filet mrożony wielkości ok. 180 g, bez dodatku wody, zawartość glazury nie większa niż 5%. Obszar połowu FAO 81. 

- pozycja 5  - dokonano zmian - Śledź powyżej 54%, sos pomidorowy powyżej 39%. 

- pozycja 6 - dokonano zmian - tuńczyk w kawałkach , woda, sól spożywcza

ZAŁĄCZNIK NR 2

2. Zamawiający na podstawie art 38 ust 4 zmienił treść SIWZ, dotyczy załącznika nr. 4 Wzór umowy

- paragraf 3 pkt. 5 - dokonano zmian - Dostarczany towar musi być pozbawiony wad, które mogłby dyskwalifikować towar do przydatności spożywczej, oraz powinien być zgodny z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zasadami dobrej praktyki kupieckiej, a także winien być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Unieważnienie wyobru najkorzystniejszej oferty  - pakier nr 1

Wybór najkorzystniejszej oferty - pakiet 1.  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Uwagi:
Przetarg nieograniczony. Wspólny Słownik Zamówień CPV):15131130-5 Wędliny, 15113000 Mięso, 15112000 Drób, 15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane. specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 21 października 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 94
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ