Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA i REMONT BUDYNKU NR 16
Data ogłoszenia: 2020-06-02 13:07 Termin składania ofert do: 2020-07-03 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-07-03 11:15 Znak sprawy: V. 271. 7. 2020
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388), Joanna Ekert (tel. 52-3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – przebudowa i remont budynku nr 16 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18; działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5 – 29 do SIWZ. Więcej informacji w SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9, Załącznik nr 10, Załącznik nr 11, Załącznik nr 12, Załącznik nr 13, Załącznik nr 14, Załącznik nr 15, Załącznik nr 16, Załącznik nr 17, Załącznik nr 18, Załącznik nr 19, Załącznik nr 20.

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ 

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienił treść SIWZ w ten sposób, że wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 26-06-2020 r. godz. 11:00; termin otwarcia ofert to 26-06-2020 r. godz. 11:15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ                  

Załącznik nr 21, Załącznik nr 22, Załącznik nr 23, Załącznik nr 24

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienił treść SIWZ w ten sposób, że wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 03-07-2020 r. godz. 11:00; termin otwarcia ofert to 03-07-2020 r. godz. 11:15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA NR 3 DO SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 4 DO SIWZ

ZMIANA SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA NR 3 DO SIWZ - UZUPEŁNINIE

Załącznik nr 25, Załącznik nr 26, Załącznik nr 27, Załącznik nr 28

ZMIANA SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA NR 5 DO SIWZ

Załącznik nr 29


WYJAŚNIENIA NR 6 DO SIWZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWNIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5.350.000,00 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 03 lipca 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 94
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ