Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: USŁUGA W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Data ogłoszenia: 2020-06-01 11:24 Termin składania ofert do: 2020-06-09 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-06-09 11:15 Znak sprawy: V. 271. 8. 2020
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388), Joanna Ekert (tel. 52-3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ .

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5.


WYJAŚNIENIA DO SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 214 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne, 90500000-2 Usługi związane z odpadami, 90511000-2 Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 Usługi transportu odpadów, 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 9 czerwca 2020 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 94
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ