Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH (2020)
Data ogłoszenia: 2019-12-11 12:05 Termin składania ofert do: 2019-12-20 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-12-20 11:15 Znak sprawy: V.271.12.2019
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388); Joanna Ekert (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów opatrunkowych oraz produktów do pielęgnacji skóry narażonej na działanie moczu. Więcej informacji w SIWZ.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5.


WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ

 

ZMIANA SIWZ

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienił treść SIWZ w ten sposób, że wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 20-12-2019 godz. 11:00; termin otwarcia ofert to 20-12-2019 godz. 11:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


WYJAŚNIENIA NR 3 DO SIWZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4 Opatrunki. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2019 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : Pakiet nr 1 – Pieluchomajtki, lignina, podpaski, zestawy opatrunkowe i produkty do pielęgnacji skóry narażonej na działanie moczu (11 pozycji) 900,00 zł (dziewięćset) ; Pakiet nr 2 – Kompresy (9 pozycji) 300,00 zł (trzysta) ; Pakiet nr 3 – Opaski i opatrunki (19 pozycji) 300,00 zł (trzysta) . Pakiet nr 4 – Wata, wkłady anatomiczne, majtki chłonne (5 pozycji) 700,00 zł (siedemset) ; Pakiet nr 5 – Podkłady (3 pozycje) 600,00 zł (sześćset) ; Pakiet nr 6 – Plastry (6 pozycji) 100,00 zł (sto) .
Ilość dokumentów w dziale: 86
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ