Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: Modernizacja budynku nr 18 (oddział XI A – XI B) polegająca na dostosowaniu obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JÓZEFA BEDNARZA
Data ogłoszenia: 2019-10-03 14:00 Termin składania ofert do: 2019-10-18 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-10-18 11:15 Znak sprawy: V. 271. 5. 2019
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388); Joanna Ekert (tel. 52_3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z modernizacją budynku nr 18 (Oddział XI A - XI B) polegająca na dostosowaniu obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza  w Świeciu., Działka nr ewid. 882/7, obręb 0001 Świecie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 4– 6 do SIWZ. Więcej informacji w SIWZ.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ;   Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,    Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,   Załącznik nr 6.1 Załącznik nr 6.2

Załącznik nr 6.3, Załącznik nr 7.


Wyjaśnienia nr 1 do SWIZ Załącznik - Postanowienie WZ.5595.146.1.2019

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ


Uaktualniony załącznik nr 6.1. do SIWZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 5.548.000,00 euro. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 18 października 2019 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ