Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH i CHEMII GOSPODARCZEJ
Data ogłoszenia: 2019-07-08 12:21 Termin składania ofert do: 2019-07-16 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-07-16 11:15 Znak sprawy: V. 271. 3. 2019
Osoba do kontaktu: Mirosława Kałdowska (tel. 52_3308388), Zenon Gackowski (tel. 52-3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy wg harmonogramu artykułów gospodarczych i chemii gospodarczej zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Wymagania przedmiotowe względem środków do utrzymania czystości zostały wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest, aby każdy z artykułów posiadał oryginalną etykietę oraz w przypadku artykułów policzalnych – określenie ilości. Przedmiot zamówienia został podzielony na 36 zadań (części). Więcej informacji w SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ,   Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIA NR 10, 27, 31, 34

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE NR 14

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 318930000-7 Worki i torby, 33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała, 39800000-0 Środki czyszczące i polerujące, 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 16 lipca 2019 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu .
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ