Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPECJALISTYCZNEGO PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ i POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU
Data ogłoszenia: 2019-05-14 09:58 Termin składania ofert do: 2019-05-22 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-05-22 11:15 Znak sprawy: V. 271. 2. 2019
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396)
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego specjalistycznego prania odzieży, bielizny szpitalnej i pozostałego asortymentu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ,   Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,   Załącznik nr 6

 

WYJAŚNIENIA NR 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (BZP)

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 98300000-6 Różne usług, 98310000-9 usługi prania i czyszczenia na sucho, 98311000-6 Usługi odbierania prania, 98315000-4 Usługi prasowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 22 maja 2019 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5100 zł (pięć tysięcy sto). Więcej informacji w SIWZ. .
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ