Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH (2019)
Data ogłoszenia: 2018-12-24 11:13 Termin składania ofert do: 2019-01-07 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-01-07 11:15 Znak sprawy: V. 271. 12. 2018
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów opatrunkowych oraz produktów do pielęgnacji skóry narażonej na działanie moczu. Więcej informacji w SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZZałącznik nr 1,   Załącznik nr 2,   Załącznik nr 3,   Załącznik nr 4,   Załącznik nr 5,

WYJAŚNIENIA NR 1 SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (BZP)

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 33140000-3 Materiały medyczne, 33141110-4 Opatrunki . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 7 stycznia 2019 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : Pakiet nr 1 – Pieluchomajtki, zestawy opatrunkowe i produkty do pielęgnacji skóry narażonej na działanie moczu (9 pozycji) 900,00 zł (dziewięćset) ; Pakiet nr 2 – Kompresy (9 pozycji) 300,00 zł (trzysta) ; Pakiet nr 3 – Opaski i opatrunki (19 pozycji) 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt) . Pakiet nr 4 – Wata, wkłady anatomiczne, majtki chłonne, podpaski (5 pozycji) 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt) ; Pakiet nr 5 – Podkłady (3 pozycje) 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt) ; Pakiet nr 6 – Plastry (6 pozycji) 50,00 zł (pięćdziesiąt) .
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ