Postępowania zakończone
Tytuł ogłoszenia: DOSTAWY PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Data ogłoszenia: 2018-03-27 09:32 Termin składania ofert do: 2018-04-06 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-04-06 11:15 Znak sprawy: V. 271. 5. 2018
Osoba do kontaktu: Zenon Gackowski (tel. 52-3308396);. Dariusz Rutkowski (tel. 52_3308388).
Skrót treści i linki do dokumentów:

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Zamawiającego . Zamawiający podzielił postępowanie na 12 części : 1) Pakiet nr 1 – Artykuły spożywcze niesklasyfikowane – suche 158 ; 2) Pakiet nr 2 – Ryby i przetwory rybne 152 ; 3) Pakiet nr 3 – Wędliny 151 ; 4) Pakiet nr 4 – Mięso 151 ; 5) Pakiet nr 5 – Drób 151 ; 6) Pakiet nr 6 – Jaja kurze 031 ; 7) Pakiet nr 7 – Ziemniaki 032 ; 8) Pakiet nr 8 – Tłuszcze roślinne 154 ; 9) Pakiet nr 9 – Kasze, grysiki, produkty sypkie 156 ; 10) Pakiet nr 10 – Mleko i przetwory mleczne 155 ; 11) Pakiet nr 11 – Artykuły spożywcze przetworzone 153 ; 12) Pakiet nr 12 – Warzywa, owoce, grzyby 032 . Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ (formularze cenowe) oraz załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy) . Zamawiający wymaga maksymalnie 4 dniowego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia. Za zaoferowanie 3 dniowego terminu zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SWIZ . Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie minimum 21 dni. Za odpowiednie wydłużenie tego terminu Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SWIZ .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BZP)

SIWZ ; Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3  Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ ; Załącznik do zawiadomienia (dotyczy pakietu nr 10)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Uwagi:
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 221 tys. Euro. Wspólny Słownik Zamówień CPV): 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne, 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne // 15800000-6 Różne produkty spożywcze, 15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane, 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 03142500-3 Jaja, 03200000-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy, 15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, 15600000-4 Opis: Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, 15500000-3 Produkty mleczarskie, 15300000-1 Opis: Owoce, warzywa i podobne produkty . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym szpitala lub do pobrania z na tej stronie. Otwarcie ofert nastąpi 6 kwietnia 2018 r. o godz. 11:15 w budynku dyrekcji szpitala – szczegółowych informacji udzieli w tym dniu pracownik sekretariatu . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 1) Pakiet nr 1 – 300,00 zł (trzysta) ; 2) Pakiet nr 2 – 200,00 zł (dwieście) ; 3) Pakiet nr 3 – 1 500,00 zł (tysiąc pięćset) ; 4) Pakiet nr 4 – 500,00 zł (pięćset) ; 5) Pakiet nr 5 – 500,00 zł (pięćset) ; 6) Pakiet nr 6 – 300,00 zł (trzysta) ; 7) Pakiet nr 7 – 600,00 zł (sześćset) ; 8) Pakiet nr 8 – 200,00 zł (dwieście) ; 9) Pakiet nr 9 – 100,00 zł (sto) ; 10) Pakiet nr 10 – 1 300,00 zł (tysiąc trzysta) ; 11) Pakiet nr 11 – 300,00 zł (trzysta) ; 12) Pakiet nr 12 – 1 000,00 zł (tysiąc) . Więcej informacji w SIWZ.
Ilość dokumentów w dziale: 81
Ogłoszenia archiwalne znajdują się TUTAJ